TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

ANAYASA MAHKEMESİ TSK PERSONELİNE VERİLEN “KINAMA” DİSİPLİN CEZASINA KARŞI YARGI YOLUNU AÇMIŞTIR

Anayasa Mahkemesinin 27.01.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile TSK personeline verilen “kınama” disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır. 6413 Sayılı Disiplin Kanunu madde 43/1’de “kınama” disiplin cezasına karşı yargı yolu kapatılmıştı.

TSK’da görev yapan bir subay tarafından açılan davada Erzurum İdare Mahkemesi, “kınama” cezasına karşı yargı yolunun kapalı olmasının Anayasaya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi de 2022/122 Esas, 2022/151 Karar, 30.11.2022 Tarihli kararı ile yapılan başvuruyu kabul etti ve bu karar sayesinde “kınama” cezasına karşı yargı yolu açılmış oldu.

Kararın gerekçesinde, daha önce TSK personeline verilen “uyarma” ve “hizmete kısmi süreli devam” disiplin cezalarına yargı yolunu açan Anayasa Mahkemesi kararına atıf yapılmıştır. ( Uyarma ve Hizmete Kısmi Süreli Devam cezaları hakkında AYM kararı )Mahkemeye erişim hakkı kapsamında değerlendirmelerden sonra, TSK’dan ayırma ve sözleşmenin feshi işlemlerine karşı açılan davalarda personele verilen disiplin cezalarının dikkate alındığı, bu cezaların yargısal denetiminin yapılmamasının TSK’dan ayırma ve sözleşmenin feshi davalarının da yargısal denetimini kısıtladığına ve yargısal denetimin şekli boyutta kaldığına dikkat çekilmiştir. Bu durumun ise anayasa madde 13(Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanması), 36(Hak Arama Hürriyeti) ve 129’a(Memurların Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence) aykırı bulunmuştur.

 

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER