Genel Kolluk Disiplin Hukuku

Genel Kolluk Disiplin Hukuku

23 Ocak 2017 tarihli 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin tâbi olacakları müşterek bir disiplin rejimi düzenlenmiştir. 682 sayılı KHK, daha sonra kanunlaşmış ve 8 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun adıyla yürürlüğe girmiştir.

devamını oku

Tsk Disiplin Hukuku

Askeri disiplin, hizmet sırasında kurallara ve emirler kayıtsız ve şartsız mutlak itaati ifade etmektedir. Nitekim İç Hizmet Kanunu Md. 13’te disiplin, “kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım asker şahıslarla diğer kamu görevlilerine uygulanacak disiplin arasındaki fark ve uygulamayı anlatan en kolay tanımlamadır. Bu farklılık askeri personelin gerektiğinde hayatlarını ülkeleri için gözünü kırpmadan feda edebilmesi gerçeğinden doğmaktadır.

devamını oku

Tsk Disiplin Hukuku

Askeri disiplin, hizmet sırasında kurallara ve emirler kayıtsız ve şartsız mutlak itaati ifade etmektedir. Nitekim İç Hizmet Kanunu Md. 13’te disiplin, “kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım asker şahıslarla diğer kamu görevlilerine uygulanacak disiplin arasındaki fark ve uygulamayı anlatan en kolay tanımlamadır. Bu farklılık askeri personelin gerektiğinde hayatlarını ülkeleri için gözünü kırpmadan feda edebilmesi gerçeğinden doğmaktadır.

devamını oku