Anasayfa İki

Ana SayfaAnasayfa İki

Yerel İdare Mahkemesince, Yargıtay Kararıyla Göreve İade Edilen Personelin Açıkta Geçen Sürelere Ait Özlük Haklarının İade Edilmemesine Yönelik İdari İşlemin İptaline Karar Verilmiştir.

By |2022-03-21T13:02:47+00:00Mart 21st, 2022|

DAVACI : VEKİLİ : AV. YALÇIN TORUN (e-tebligat) DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI /ANKARA VEKİLİ

Hukuka aykırı işlem nedeniyle atanmayan memurun , mahkeme kararı ile atanması sonrası özlük hakları iade edilmeli ve derece ile kademesi emsalleri düzeyine getirilmelidir.

By |2022-02-21T14:55:36+00:00Şubat 21st, 2022|

Hukuka aykırı işlem ile devlet memurluğuna atanmayan personelin , mesleğe başlama tarihinin ve bu kapsamda

Disiplin soruşturmasının  bağımsız ve tarafsız  bir soruşturmacı tarafından usulüne uygun bir şekilde yürütülmemesi nedeniyle tesis edilen disiplin cezasının iptali

By |2022-01-10T09:07:02+00:00Ocak 10th, 2022|

KARAR ÖZETİ: Disiplin soruşturmasının  bağımsız ve tarafsız  bir soruşturmacı tarafından usulüne uygun bir şekilde yürütülmemesi 

29.12.2021 tarihinde www.sgkrehberi.com’da ”Yasak aşk iddiası ile sözleşmesi feshedilen infaz koruma memuru ile ilgili sürpriz karar!” başlığıyla yayınlanan Danıştay 12. Dairesi kararı

By |2022-01-04T13:32:15+00:00Ocak 4th, 2022|

KARAR ÖZETİ: Danıştay 12. Dairesi yasak aşk iddiası üzerine sözleşmesi fesh edilen infaz koruma memuru

Güvenlik Soruşturmasında ve Arşiv Araştırmasında Özel Hayatın Gizliliği Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edildiğine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı (Başvuru Numarası: 2018/26461)

By |2021-12-28T14:49:50+00:00Aralık 28th, 2021|

KARAR ÖZETİ: Anayasa Mahkemesinin; 2018/26461 başvuru numaralı, güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarında elde edilen verilerin

Uyuşturucu Madde Kullanmak suçu nedeniyle verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması durumunda Güvenlik Soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması işleminin kişisel verilerin korunması kapsamında hukuka aykırı olduğuna ilişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararı aşağıdadır.

By |2022-02-21T14:46:02+00:00Aralık 7th, 2021|

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI)                                           : ...   VEKİLİ                                                 : Av.Yalçın Torun-UETS Adresi   KARŞI TARAF

Danıştay: Kişisel Verileri Koruma Hakkının Özüne Dokunan Güvenlik Soruşturması İşlemi ve Bu İşleme Dayanarak Yapılan Uzman Erbaş Adaylığının Feshi İşlemi Hukuka Aykırıdır – 3

By |2021-11-04T09:04:21+00:00Kasım 4th, 2021|

Karar Özeti: Uyuşturucu madde kullanma suçundan almış olduğu HAGB kararı gerekçe gösterilerek,  güvenlik soruşturması ve

Danıştay: Kişisel Verileri Koruma Hakkının Özüne Dokunan Güvenlik Soruşturması İşlemi ve Bu İşleme Dayanarak Yapılan Uzman Erbaş Adaylığının Feshi İşlemi Hukuka Aykırıdır – 2

By |2021-11-04T09:02:28+00:00Kasım 4th, 2021|

Karar Özeti:Hakkında dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine rağmen,  güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz

Go to Top