Uncategorized

Ana SayfaUncategorized

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Disiplin Hukukuna İlişkin Kararlarında Sağladığı Güvenceler

By |2023-01-09T12:22:26+00:00Ocak 9th, 2023|

 Kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma,  Makul sürede yargılanma,  Kamuya

İdari Soruşturma Ve Disiplin Soruşturmasının Mahiyetini Genişletecek Şekilde Ek Soruşturma Onayı Alınmadan Tesis Edilen Disiplin Yaptırımı Hukuka Aykırıdır. ( Erzincan İdare Mah. 2020/28 E, 2021/592 K )

By |2023-01-18T07:50:13+00:00Aralık 21st, 2022|

  İdari Soruşturma Ve Disiplin Soruşturmasının Mahiyetini Genişletecek Şekilde Ek Soruşturma Onayı Alınmadan  Tesis Edilen

Anayasa Mahkemesi Uzman Erbaşların “Kendisinden İstifade Edilememe” Hallerinin Kanunda Tanımlanmadan Ve Sayılmadan Doğrudan Yönetmelik İle Düzenleme Altına Alınmasının, Anayasa Madde 70’te Yer Alan Kamu Hizmetine Girme Hakkını İhlal Ettiğine Karar Vermiştir

By |2023-01-18T07:52:02+00:00Aralık 5th, 2022|

ANAYASA MAHKEMESİ UZMAN ERBAŞLARIN “KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME” HALLERİNİN KANUNDA TANIMLANMADAN VE SAYILMADAN DOĞRUDAN YÖNETMELİK İLE

Düzeltilebilir Bir Şekil Noksanlığı Bulunduğu Gerekçesiyle Disiplin Cezasının Mahkeme Tarafından İptal Edilmesi Durumunda, Mahkeme Kararı Kesinleşmeden Yetkili Disiplin Kurulu Tarafından Yeniden Değerlendirme Yapılarak Tekrar Disiplin Cezası Verilmesi Hukuka Aykırıdır.

By |2023-01-18T07:53:53+00:00Aralık 5th, 2022|

DÜZELTİLEBİLİR BİR ŞEKİL NOKSANLIĞI BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE DİSİPLİN CEZASININ MAHKEME TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ DURUMUNDA, MAHKEME KARARI

Tsk’dan Ayırma İşlemi Tesis Edilmesinin Başvurucunun Mesleki Hayatı Üzerinde Olduğu Kadar Temel Geçim Kaynağından Yoksun Kalması Nedeniyle Ekonomik Geleceği Üzerinde De Önemli Bir Etki Oluşturduğu, Bu Nedenle Ayırma İşleminin Özel Hayatın Gizliliği Hakkı Üzerindeki Sınırlamaların Zorunlu Ya Da İstisnai Tedbir Mahiyetinde Olması, Başvurulabilecek Son Çare Ya Da Alınabilecek En Son Önlem Niteliğinde Olması Gerekir.

By |2023-01-18T07:56:26+00:00Aralık 5th, 2022|

Tsk’dan Ayırma İşlemi Tesis Edilmesinin Başvurucunun Mesleki Hayatı Üzerinde Olduğu Kadar Temel Geçim Kaynağından Yoksun

SORUŞTURMAYI YAPAN KİŞİ İLE SORUŞTURMADA ELDE EDİLEN DELİLLERİ DEĞERLENDİRECEK KİŞİ VEYA KURULLARIN AYRI OLMASININ GEREKLİLİĞİ DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİNDEN OLDUĞU GİBİ HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN DE GEREĞİDİR.

By |2022-12-05T12:28:52+00:00Kasım 30th, 2022|

Konya 2. idare mahkemesi 2022/1108 sayılı kararında "Soruşturma olurunda bulunmayan fiille ilgili olarak disiplin amirinin

DİSİPLİN CEZALARINDA DA LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI İLKESİ GEREĞİ , CEZANIN VERİLMESİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN LEHE İSE BU KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKİR.

By |2022-11-10T09:35:52+00:00Kasım 10th, 2022|

Danıştay 5. Dairesinin 21.2.2018 Tarih ve E. 2016/16318 K. 2018/10138 sayılı kararında bu ilke “Ceza

HIRSIZLIK NETİCESİNDE SİLAH VE MÜHİMMATINI ÇALDIRAN PERSONELE, HIRSIZLIĞIN OLUŞUMUNDA İHMALİ YOKSA İHMAL NEDENİYLE KAYBETTİĞİ GEREKÇESİYLE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

By |2022-11-10T09:40:36+00:00Kasım 10th, 2022|

7068 sayılı Kanunun 8/5(b) fıkrasında “Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal

DİSİPLİN CEZASI BAKAN OLURU İLE KESİNLEŞMEDEN, UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

By |2022-11-09T11:24:16+00:00Kasım 9th, 2022|

Elazığ 2. İdare Mahkemesi 2022/541 Karar sayılı ve 2022/1243 Esas Nolu kararında “Jandarma Genel Komutanlığı

“UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK VE BU AMAÇLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK” SUÇUNDAN BERAAT EDEN VE UYUŞTURUCU MADDE KLULLANDIĞINI BEYAN EDEN SANIĞIN EYLEMİNİN “MEMURLUK SIFATI İLE BAĞDAŞMAYACAK NİTELİK VE DERECEDE YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLERDE BULUNMAK” DİSİPLİNSİZLİĞİ KAPSAMINA GİRMEYECEĞİ VE BU NEDENLE SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI AŞAĞIDADIR.

By |2022-11-09T11:22:25+00:00Ekim 25th, 2022|

T.C. Danıştay Başkanlığı - 12. Daire Esas No.: ……….. Karar No.: ………… Karar tarihi: 30.01.2013

Go to Top