Danıştay Kararları

Danıştay Kararları2021-05-02T07:45:34+00:00

HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLEN DEVLET MEMURUNUN SORUŞTURMA DOSYASINI İNCELEME VE AVUKAT YARDIMINDAN FAYDALANMA HAKKININ ENGELLENMESİ ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL EDER

Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddesi Yüksek disiplin kurullarının

By |Temmuz 31st, 2023|

Uzman Erbaş Olan Davacının Sözleşmesinin Feshedilmesi İşleminin İptaline İlişkin Emsal Danıştay Kararı

TORUN HUKUK BÜROSU Av.Yalçın TORUN Kızılırmak Mah. 1071

By |Nisan 17th, 2023|

Disiplin Soruşturmasında İlgilinin Soruşturma Sırasında Alınan İfadesi Tek Başına Savunma Olarak Kabul Edilmemektedir.

Danıştay Kararı - İDDK., E. 2007/1846 K. 2011/6

By |Ocak 10th, 2023|

İdari Soruşturma Ve Disiplin Soruşturmasının Mahiyetini Genişletecek Şekilde Ek Soruşturma Onayı Alınmadan Tesis Edilen Disiplin Yaptırımı Hukuka Aykırıdır. ( Erzincan İdare Mah. 2020/28 E, 2021/592 K )

  İdari Soruşturma Ve Disiplin Soruşturmasının Mahiyetini Genişletecek

By |Aralık 21st, 2022|

Anayasa Mahkemesi Uzman Erbaşların “Kendisinden İstifade Edilememe” Hallerinin Kanunda Tanımlanmadan Ve Sayılmadan Doğrudan Yönetmelik İle Düzenleme Altına Alınmasının, Anayasa Madde 70’te Yer Alan Kamu Hizmetine Girme Hakkını İhlal Ettiğine Karar Vermiştir

ANAYASA MAHKEMESİ UZMAN ERBAŞLARIN “KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME” HALLERİNİN

By |Aralık 5th, 2022|

Düzeltilebilir Bir Şekil Noksanlığı Bulunduğu Gerekçesiyle Disiplin Cezasının Mahkeme Tarafından İptal Edilmesi Durumunda, Mahkeme Kararı Kesinleşmeden Yetkili Disiplin Kurulu Tarafından Yeniden Değerlendirme Yapılarak Tekrar Disiplin Cezası Verilmesi Hukuka Aykırıdır.

DÜZELTİLEBİLİR BİR ŞEKİL NOKSANLIĞI BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE DİSİPLİN CEZASININ

By |Aralık 5th, 2022|

Tsk’dan Ayırma İşlemi Tesis Edilmesinin Başvurucunun Mesleki Hayatı Üzerinde Olduğu Kadar Temel Geçim Kaynağından Yoksun Kalması Nedeniyle Ekonomik Geleceği Üzerinde De Önemli Bir Etki Oluşturduğu, Bu Nedenle Ayırma İşleminin Özel Hayatın Gizliliği Hakkı Üzerindeki Sınırlamaların Zorunlu Ya Da İstisnai Tedbir Mahiyetinde Olması, Başvurulabilecek Son Çare Ya Da Alınabilecek En Son Önlem Niteliğinde Olması Gerekir.

Tsk’dan Ayırma İşlemi Tesis Edilmesinin Başvurucunun Mesleki Hayatı

By |Aralık 5th, 2022|

SORUŞTURMAYI YAPAN KİŞİ İLE SORUŞTURMADA ELDE EDİLEN DELİLLERİ DEĞERLENDİRECEK KİŞİ VEYA KURULLARIN AYRI OLMASININ GEREKLİLİĞİ DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİNDEN OLDUĞU GİBİ HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN DE GEREĞİDİR.

Konya 2. idare mahkemesi 2022/1108 sayılı kararında "Soruşturma

By |Kasım 30th, 2022|

DİSİPLİN CEZALARINDA DA LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI İLKESİ GEREĞİ , CEZANIN VERİLMESİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN LEHE İSE BU KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKİR.

Danıştay 5. Dairesinin 21.2.2018 Tarih ve E. 2016/16318

By |Kasım 10th, 2022|

HIRSIZLIK NETİCESİNDE SİLAH VE MÜHİMMATINI ÇALDIRAN PERSONELE, HIRSIZLIĞIN OLUŞUMUNDA İHMALİ YOKSA İHMAL NEDENİYLE KAYBETTİĞİ GEREKÇESİYLE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

7068 sayılı Kanunun 8/5(b) fıkrasında “Devlet malı motorlu

By |Kasım 10th, 2022|

“UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK VE BU AMAÇLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK” SUÇUNDAN BERAAT EDEN VE UYUŞTURUCU MADDE KLULLANDIĞINI BEYAN EDEN SANIĞIN EYLEMİNİN “MEMURLUK SIFATI İLE BAĞDAŞMAYACAK NİTELİK VE DERECEDE YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLERDE BULUNMAK” DİSİPLİNSİZLİĞİ KAPSAMINA GİRMEYECEĞİ VE BU NEDENLE SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI AŞAĞIDADIR.

T.C. Danıştay Başkanlığı - 12. Daire Esas No.:

By |Ekim 25th, 2022|

“KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU BULUNDURMAK” SUÇUNDAN HAKKINDA TCK’NIN 191/2. MADDESİ UYARINCA TEDAVİYE VE DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANMASINA KARAR VERİLEN DAVACI HAKKINDA TESİS EDİLEN SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI AŞAĞIDADIR.

Danıştay ilgili kararında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak

By |Ekim 25th, 2022|
Go to Top