Karar Özeti: Uyuşturucu madde kullanma suçundan almış olduğu HAGB kararı gerekçe gösterilerek,  güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş adayı olan müvekkilin sözleşmesinin feshedilmesi işleminin iptali amacıyla takip ettiğimiz davada; Danıştay 12.Dairesince, Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanun hükmüne göre elde edilen kişisel verilere dayanılarak yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna,  temyiz talebimizin kabulüne, istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi Kararının Bozulmasına, yeni bir karar vermek üzere dosyanın Bölge İdare Mahkemesine karar verilmiştir.

Danıştay 12.Dairesinin Kararına buradan ulaşabilirsiniz.