“Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların, işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek” fiilini işlediği gerekçesiyle müvekkile verilen kınama cezası  İdare Mahkemesince Usul bakımından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

***** Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Disiplin Kurulunca 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/2-g maddesi gereğince “Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların, işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek” fiilini işlediğinden bahisle müvekkile verilen kınama cezasının iptaline yönelik ikame ettiğimiz davada İdare Mahkemesi; müvekkilin dilekçesine istinaden başka bir Jandarma personeli hakkında başlatılan soruşturmaya dayanarak ve müvekkil hakkında usulüne uygun ayrı bir soruşturma yapılmaksızın verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile söz konusu cezayı iptal etmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.