TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

BİLGİ ALMA TUTANAĞI

BİLGİNİN ALINDIĞI YER   : (…)Merkez J.Krk.K.lığı / Krk.K. Odası

BİLGİ ALAN                            : ………………….

BİLGİ VERENİN                     :

T.C. Kimlik Numarası                :

Adı Soyadı                                  :

Rütbesi                                        :

Görevi                                         :

Birliği                                          :

Baba ve Ana Adı                        :

Doğum Tarihi                              :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer        :

Adresi                                         :

Telefonu                                      :

 

Yukarıdaki kimlik bilgileri bana aittir ve doğrudur.

SORULDU ……………’in 01.01.2023 tarihinde ……………..’yı dövmesi iddiası ile ilgili bilgi ve görgünüzü anlatınız.

CEVABEN: ………………………………………….

 

 

dedi. Başkaca bir diyeceğinin olmadığını beyan etti. İfadesi kendisine okutularak doğruluğu müştereken imza altına alındı. …../…/2023 saat …. : ….

 

 

 

(İMZA)

 

Adı SOYADI

Heyet Başkanı

(İMZA)

 

Adı SOYADI

Üye

(İMZA)

 

Adı SOYADI

Üye

(İMZA)

 

Adı SOYADI

Bilgi Veren

 

 

Not: Disiplin soruşturması kapsamında hakkında soruşturma yapılan, şikayette bulunan veya tanık olan kişilerin tümü için bu format kullanılabilir.