İdare Mahkemesi müvekkilin İl Valiliğine doğrudan yaptığı müracaatın disiplinsizlik oluşmadığından kendisine verilen 24 ay durdurma cezasını iptal etmiştir.

J.Gn.K.lığı Merkez Disiplin Kurulunca 7068 Sayılı Yasanın 8/6.c. maddesindeki “Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek, buna katılmak, katılmaya tahrik ya da teşvik etmek.” fiili isnadıyla müvekkile verilen 24 ay durdurma cezası fiilde hakkında yapılan atama işlemi konusunda İl Valiliğine yapmış olduğu doğrudan müracaatın kanundaki disiplinsizlik fiilinin tipiklik şartını karşılamadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.