TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

T.C.

(…)KAYMAKAMLIĞI

İlçe Jandarma Komutanlığı

 

Sayı     : ……..- ………../………                                                                                10/01/2023

Konu   : Disiplin Soruşturması Heyeti Görevlendirmesi

 

MERKEZ JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞINA

İlgi:  Disiplinsizliğe İlişkin Belge/Belgeler

  1. (…)Mrk.J.Krk.K.lığı emrinde görevli (A)”nın (Sicil: …….), (T.C. Kimlik Numarası:….) 01.01.2023 tarihinde mesaiye gelmediği ilgi tutanak ile öğrenilmiştir.
  2. Personele isnat edilen ilgi tutanakta belirtilen iddia ile ilgili 7068 sayılı Kanun kapsamında disiplin soruşturması yapmak üzere aşağıda kimlik bilgileri yazılı personel görevlendirilmiştir.
  3. Disiplin soruşturma heyetince konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılacaktır. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda 4 suret olarak disiplin soruşturma raporu (ekleri dahil) tanzim edilerek Personel Kısım Amirliğine teslim edilecektir.
  4. Yürütülen soruşturma kapsamında adli yönden suç teşkil eden herhangi bir hususun tespiti halinde idari yetkiler dâhilinde gerekli bilgi ve belgeler toplanarak C.Başsavcılığına sunulmak üzere soruşturma raporuna eklenecektir.
  5. Yürütülen soruşturma sürecinde tutanakta belirtilen fiil dışında, ayrı bir disiplinsizliğin tespiti halinde soruşturma heyetince ayrıca soruşturma izni alınacaktır. Gereğini rica ederim.

 

Adı Soyadı

Rütbesi

Görevi

 

Disiplin Soruşturması Heyeti

  1. Adı Soyadı 2009-111 Başkan

      2 . Adı Soyadı 2009-111 Üye

  1. Adı Soyadı 2009-111 Üye

Ek : Kamera Görüntü CD’si