TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

SAĞLIK ŞARTLARINI TAŞIMAMALARI NEDENİYLE EMNİYET TEŞKİLATINDAN İLİŞİĞİ KESİLEN PERSONELİN GÖREVE DÖNÜŞ İMKANI DOĞMUŞTUR

Emniyet Teşkilat Kanunu’na Geçici Madde 31 eklenmiştir.  Söz konusu  madde ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde öngörülen sağlık şartlarını taşımamaları nedeniyle ilişiği kesilen personelin Genel İdari Hizmetler sınıfında çalışmak üzere göreve dönüşlerine imkan tanınmıştır. Göreve dönüşün sağlanması için personelin 6 ay içerisinde (30 Mayıs 2023 tarihine kadar) Emniyet Genel Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.

Emniyet Teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında eğitime başladıktan sonra Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde öğrenci olmak için öngörülen sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılanlar eğitim kurumlarından çıkarılmıştır. Personelin bu kararları yargıya taşıması üzerine mahkemeler tarafından verilen kararlara istinaden eğitim kurumlarına dönerek mezun olmuşlar ve emniyet teşkilatındaki kadrolara atamaları yapılmıştır. Devam eden yargı sürecinde mahkemelerin idare lehine karar vermesi üzerine bu personellerin Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiştir. Personelin bu süreçte kasta dayalı herhangi bir kusur veya kabahati bulunmamasına rağmen bir mağduriyet oluşmuştur. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi amacıyla; bu durumda personelin gerekli sağlık şartlarım taşımaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere Emniyet Teşkilatındaki genel idare hizmetleri kadrolarına atanmaları hedeflenmiştir.

Söz konusu yasal düzenleme 30.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup düzenleme şu şekildedir;

MADDE METNİ

GEÇİCİ MADDE 31-Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvana atamaları yapılır.

 

MADDE GEREKÇESİ

Madde ile, emniyet hizmetleri sınıfında belli bir süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilen kişilerin yine emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına, gerekli sağlık şartlarım taşımaları halinde açıktan ataması yapılarak hem kurum aidiyeti kazanan kişilerin mağdur olmasının önüne geçilmesi hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

 

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER