Disiplinsizlik

Ana SayfaTag: Disiplinsizlik

Disiplinsizlik nedeniyle görev yeri değiştirilen davacının, garnizon hizmet süresini doldurmadan atamaya tabi tutulması hukuka aykırıdır.

By |2021-05-29T14:43:03+00:00Mayıs 29th, 2021|

YOZGAT İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2020/… KARAR NO: 2020/1051   DAVACI : VEKİLİ   : Av.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

By |2021-05-15T12:25:03+00:00Mayıs 15th, 2021|

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET  MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ    Bakanlar Kurulu

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

By |2021-05-13T18:23:36+00:00Mayıs 13th, 2021|

GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN   Kanun Numarası                       :

Go to Top