hukuka aykırı işlem

Ana SayfaTag: hukuka aykırı işlem

Yerel İdare Mahkemesince, Yargıtay Kararıyla Göreve İade Edilen Personelin Açıkta Geçen Sürelere Ait Özlük Haklarının İade Edilmemesine Yönelik İdari İşlemin İptaline Karar Verilmiştir.

By |2022-03-21T13:02:47+00:00Mart 21st, 2022|

DAVACI : VEKİLİ : AV. YALÇIN TORUN (e-tebligat) DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI /ANKARA VEKİLİ

Hukuka aykırı işlem nedeniyle atanmayan memurun , mahkeme kararı ile atanması sonrası özlük hakları iade edilmeli ve derece ile kademesi emsalleri düzeyine getirilmelidir.

By |2022-02-21T14:55:36+00:00Şubat 21st, 2022|

Hukuka aykırı işlem ile devlet memurluğuna atanmayan personelin , mesleğe başlama tarihinin ve bu kapsamda

Danıştay kararına göre haksız ve hukuka aykırı verilen disiplin cezalarında, idarenin ağır hizmet kusuru bulunmadığında manevi tazminat ödenmeyecektir.

By |2021-05-23T21:45:28+00:00Mayıs 23rd, 2021|

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE   Esas : 2016/7271, Karar : 2018/18043, Tarih 06.12.2018   İstemin Özeti :

Go to Top