Disiplin cezasına konu fiillerin farklı fiiller olması ve aynı olay kapsamında işlenmediği, birbiriyle bağlantılı olmadığı ve farklı tarihlerde işlendiğinin anlaşılması durumunda disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulunun da her bir fiil yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

By |2021-05-29T15:16:18+00:00Mayıs 29th, 2021|

                 T.C                 SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İDARİ