itiraz

Ana SayfaTag: itiraz

Danıştay Meslekten Çıkarma Cezalarındaki Ceza Zaman Aşımı Süresinin Belirlenmesinde Yüksek Disiplin Kurulu Kararının Değil Bakan Onayının Tarihini Esas Alan İdare Mahkemesi Kararını Onaylamıştır.

By |2021-07-06T14:03:26+00:00Temmuz 6th, 2021|

Özet: "Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkasına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi

Danıştay: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 12.Maddesine Göre TSK’dan İlişik Kesmeyi Gerektiren Katalog Suçların Kapsamına, Bu Suçlardan Alınan HAGB Kararlarını da Dahil Eden Kanun değişikliğinden Önce İşlenmiş Fiillerde Bu değişikliğin Uygulanamayacağına Karar Vermiştir.

By |2021-07-02T11:03:42+00:00Temmuz 2nd, 2021|

Özet: J.Uzm.Çvş. olarak görev yapan davacının, 31.12.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemine

Danıştay: Disiplin Soruşturmasını Yapan ile Ceza Tesis Eden Kişinin Aynı Olması Hukuka Aykırıdır.

By |2021-05-05T20:17:06+00:00Mayıs 5th, 2021|

Özet: sağlık raporunun bitiminde işe gelmediğinden bahisle davacıya verilen 1/30 oranında aylıktan kesme cezasının iptali

Danıştay: Disiplin Kurulunca Son Savunma Alınmadan Verilen Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Hukuka Aykırıdır.

By |2021-05-05T15:45:03+00:00Mayıs 5th, 2021|

Özet: Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin

Danıştay: Disiplin soruşturma olurunda yer almayan hususların disiplin cezasına dayanak yapılması hukuka aykırıdır.

By |2021-05-03T12:01:23+00:00Mayıs 3rd, 2021|

Özet: "Görevi başında bulunmadığından" bahisle soruşturma oluru alınarak disiplin soruşturması başlatılan davacı polis memuru  hakkında, bu fiil

Danıştay: Disiplin kurulunca; soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul ya da reddetmek dışında, soruşturma dosyasını iade etmek gibi bir yetki kullanılması ve memura itiraz ettiği disiplin cezasından daha ağır bir ceza verilmesi hukuka aykırıdır.

By |2021-05-02T18:49:31+00:00Mayıs 2nd, 2021|

Özet: Adliye veznesinde görevli memurun hakkında düzenlenen aylıktan kesme cezasına itiraz etmesi üzerine Bakanlık Disiplin

Danıştay: Yalnızca memurun savunması alınarak, objektiflik ve tarafsızlık ilkesine aykırı ceza verilmesi hukuka aykırıdır.

By |2021-05-02T16:03:26+00:00Mayıs 2nd, 2021|

Özet: Davacıya verilen aylıktan kesme cezasının iptali talebiyle açılan davanın kapatılan AYİM tarafından reddedilmesi üzerine

Danıştay: Ceza yargılamasında davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması kararı, eylemin davacı tarafından gerçekleştirilmediğini ortaya koymaz.

By |2021-05-02T15:34:50+00:00Mayıs 2nd, 2021|

Özet: Hakkında verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasına dayanak teşkil eden mahkumiyet kararının ağır ceza mahkemesince

Danıştay: Ceza verme zamanaşımı dikkate alınmadan verilen aylıktan kesme cezası hukuka aykırıdır.

By |2021-05-02T14:49:48+00:00Mayıs 2nd, 2021|

Özet:Davacıya verilen aylıktan kesme cezasının, soruşturmaya konu ihale işlemlerinden itibaren 657 sayılı DMK 127. maddesinde

Danıştay:Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanun hükmüne dayanılarak çıkarılan TSE Personel Yönetmeliğine göre verilen disiplin cezası hukuka aykırıdır.

By |2021-05-02T11:33:35+00:00Mayıs 2nd, 2021|

Özet:Türk Standartları Enstitüsünde memur olarak çalışan davacının TSE Personel Yönetmeliği uyarınca işten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına

Go to Top