masumiyet karinesi

Ana SayfaTag: masumiyet karinesi

Disiplin Soruşturmasında İlgilinin Soruşturma Sırasında Alınan İfadesi Tek Başına Savunma Olarak Kabul Edilmemektedir.

By |2023-01-16T14:39:33+00:00Ocak 10th, 2023|

Danıştay Kararı - İDDK., E. 2007/1846 K. 2011/6 T. 17.2.2011   Hüküm veren Danıştay İdari

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Disiplin Hukukuna İlişkin Kararlarında Sağladığı Güvenceler

By |2023-01-09T12:22:26+00:00Ocak 9th, 2023|

 Kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma,  Makul sürede yargılanma,  Kamuya

Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kişinin ceza yargılaması mahkumiyetle sonuçlansa dahi, idari yargılama ve soruşturmalar bakımından öncelikli olarak suçsuz/masum olduğu noktasından hareket edilmelidir.

By |2023-01-18T07:22:37+00:00Ocak 9th, 2023|

Konu ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 12.07.2013 tarihli Allen/ Birleşik Krallık Davası'na Mahkeme'nin

Go to Top