uyuşturucu

Ana SayfaTag: uyuşturucu

“KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU BULUNDURMAK” SUÇUNDAN HAKKINDA TCK’NIN 191/2. MADDESİ UYARINCA TEDAVİYE VE DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANMASINA KARAR VERİLEN DAVACI HAKKINDA TESİS EDİLEN SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI AŞAĞIDADIR.

By |2022-10-25T08:14:34+00:00Ekim 25th, 2022|

Danıştay ilgili kararında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesinde düzenlenmiş

DANIŞTAYIN DAVACININ SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA, MÜHÜR BOZMA VE ZİMMET SUÇU NEDENİYLE “DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA” CEZASI NIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU YÖNÜNDEKİ KARARI AŞAĞIDADIR.

By |2022-10-25T07:59:52+00:00Ekim 25th, 2022|

Hukuka aykırılık sebepleri yalnızca davacının savunmasının alınması, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede yer alan tespitlerin gerçekmiş

Go to Top