Başvuru Tarihi : 18/2/2013
Karar Tarihi : 15/4/2015

F.H.H. Başvurusuna İlişkin Karar

TSK mensubu başvurucuya verilen oda hapsi cezasının yetkili bir mahkeme tarafından verilen mahkûmiyet kararı ile gerçekleşmediğinden bahisle Anayasa’nın 19/2 maddesindeki kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

Kararı Okumak için Tıklayınız