Tüm Makaleler

Tüm Makaleler2023-01-16T14:24:52+00:00
1605, 2023

Malullük Nedir ? Genel (Adi) ve Vazife Malul Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir ?

By |Mayıs 16th, 2023|

1605, 2023

Kolluk Personelinin CİMER’e Yaptığı Başvuru Sonrasında Usulsuz Müracaat Nedeniyle Almış Olduğu Disiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Bölge İdare Mahkemesi Kararı

By |Mayıs 16th, 2023|

1105, 2023

Disiplin Cezası Karar Örneği

By |Mayıs 11th, 2023|

1105, 2023

Disiplin Soruşturması Savunma İstem Yazısı Örneği

By |Mayıs 11th, 2023|

1105, 2023

Disiplin Soruşturması Raporu Örnek Formatı

By |Mayıs 11th, 2023|

1105, 2023

Disiplin Soruşturması Kapsamında Tanzim Edilen Bilgi Alma Tutanağı Örneği

By |Mayıs 11th, 2023|

205, 2023

Disiplin Soruşturması Kapsamında Disiplin Soruşturmacısı Görevlendirme Yazısı

By |Mayıs 2nd, 2023|

205, 2023

Disiplin Soruşturması Kapsamında Örnek Disiplinsizlik Tespit Tutanağı / Disiplinsizlik Öğrenme Tutanağı

By |Mayıs 2nd, 2023|

1704, 2023

Uzman Erbaş Olan Davacının Sözleşmesinin Feshedilmesi İşleminin İptaline İlişkin Emsal Danıştay Kararı

By |Nisan 17th, 2023|

Son Yazılar

Disiplin Hukuku Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Go to Top