Tüm Makaleler

Tüm Makaleler2023-01-16T14:24:52+00:00
3001, 2023

Güvenlik Korucuları İle Korucu Başlarına Uygulanacak Disiplin Cezaları

By |Ocak 30th, 2023|

3001, 2023

TSK, Jandarma Ve Sahil Güvenlik Personelinin Bazı Suçlardan Dolayı Adli Kovuşturmaya Uğraması Durumunda Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından Ödeniyor.

By |Ocak 30th, 2023|

2901, 2023

Tercih Dışı Yerlere Atanma İşleminin İptali Mümkün müdür?

By |Ocak 29th, 2023|

2701, 2023

Anayasa Mahkemesi Tsk Personeline Verilen “Kınama” Disiplin Cezasına Karşı Yargı Yolunu Açmıştır

By |Ocak 27th, 2023|

2701, 2023

Sağlık Şartlarını Taşımamaları Nedeniyle Emniyet Teşkilatından İlişiği Kesilen Personelin Göreve Dönüş İmkanı Doğmuştur

By |Ocak 27th, 2023|

2601, 2023

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

By |Ocak 26th, 2023|

2501, 2023

“Görev Yerini Terk Etme” Disiplin Suçunun Oluşumu İçin Personelin Görevde Olması Gerekli Olup, Kışlayı Terk Etmek Bu Disiplin Suçuna Vücut Vermeyecektir.

By |Ocak 25th, 2023|

2501, 2023

Bir Başkası Hakkında Yürütülen Disiplin Soruşturması Sonucunda Düzenlenen Soruşturma Raporuna Dayanılarak, Savunma Alınmak Suretiyle Disiplin Cezası Verilemez

By |Ocak 25th, 2023|

2001, 2023

Disiplin Soruşturmasında Deliller, Özellikle Tanık delili Ve Hukuka Aykırı Delillerin Durumu

By |Ocak 20th, 2023|

2001, 2023

Danıştay: Jandarma Uzman Çavuşların “kendisinden istifade edilememe” nedeniyle sözleşmesinin feshedilebilmesi için istifade edilememe halinin somut olarak ortaya konulması gereklidir.

By |Ocak 20th, 2023|

2001, 2023

Danıştay; telefonla yapılan çağrının ve tutulan tutanağın, disiplin soruşturması kapsamında savunma istemi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ve Anayasa ile teminat altına alınan savunma hakkının kısıtlanması suretiyle tesis edilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.

By |Ocak 20th, 2023|

1901, 2023

İdari Yargıda Tanık Delili ve Disiplin Cezalarında Tanık Delilinin Önemi

By |Ocak 19th, 2023|

Son Yazılar

Disiplin Hukuku Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Go to Top