Kurucu-Avukat-Yalcin-Torun

Kurucu Avukat Yalçın Torun

Mezun Olduğu Okullar:

  • Kara Harp Okulu
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Yüksek Lisansı;
  • Tez Konusu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yargısal Korunma,
  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Devletler Özel Hukuku Yüksek Lisansı;
  • Tez Konusu: Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Merkezi ICSID Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Çareler

TSK’nın farklı birimlerinde subay olarak görev yapmış olup, Jandarma Okullar Komutanlığından Hukuk Dersleri Bölüm Başkanlığında öğretim elemanı olarak görev yaparken emekli olmuştur.

Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi,
Devam eden Doktora Tez Konusu: İnsan Hakları Açısından Kişisel Verilerin Korunması Talebinin Değerlendirilmesi ve Koruma Vasıtaları