DİSİPLİN HUKUKUNA İLİŞKİN YARGI KARARLARI
DİSİPLİN HUKUKU .COM AVUKAT YALÇIN TORUN İLETİŞİME GEÇ TÜM YAZILAR
Avukat Yalçın Torun2023-01-16T13:59:21+00:00

DUYURU VE HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er Alımı Başvuruları Başladı

By |Eylül 20th, 2023|

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı

By |Eylül 18th, 2023|

Görev Esnasında Sosyal Medyada(TikTok, Facebook, İnstagram, Twitter Vb.) Paylaşım Yapılması Nedeniyle Verilen Meslekten Çıkarma Cezası, Kamu Yararı İle Kişi Yararı Arasındaki Dengenin Gözetilmemesi ve Ölçülülük İlkesine Aykırı Olduğundan Hukuka Aykırıdır

By |Eylül 5th, 2023|

HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLEN DEVLET MEMURUNUN SORUŞTURMA DOSYASINI İNCELEME VE AVUKAT YARDIMINDAN FAYDALANMA HAKKININ ENGELLENMESİ ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL EDER

By |Temmuz 31st, 2023|

Anayasa Mahkemesi ASTASAK/SUTASAK’la İlgili Yaptığımız Bireysel Başvuruyu Kabul Etti ve İhlal Kararı Verdi

By |Haziran 6th, 2023|

Malullük Nedir ? Genel (Adi) ve Vazife Malul Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir ?

By |Mayıs 16th, 2023|

Kolluk Personelinin CİMER’e Yaptığı Başvuru Sonrasında Usulsuz Müracaat Nedeniyle Almış Olduğu Disiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Bölge İdare Mahkemesi Kararı

By |Mayıs 16th, 2023|

Disiplin Cezası Karar Örneği

By |Mayıs 11th, 2023|

Disiplin Soruşturması Savunma İstem Yazısı Örneği

By |Mayıs 11th, 2023|

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARDAN KARAR ÖRNEKLERİ

2312, 2022

“Gizli Tutulması Zorunlu Olan ve Görev ile İlgili Bulunan Bilgi ve Belgeleri Görevli veya Yetkili Olmayan Kişilere Açıklamak” Disiplinsizliği Nedeniyle Verilen Meslekten Çıkarma Cezasının İptaline İlişkin Van 1. İdare Mahkemesi Kararı

By |Aralık 23rd, 2022|Tags: , , , , , , |

  DAVACI        : … VEKİLİ           : Av. Yalçın TORUN /

2112, 2022

CİMER Başvurusu Davacının Hak Arama Özgürlüğü Kapsamında Olup, Başvuru Nedeniyle Tesis Edilen Disiplin Yaptırımı Hukuka Aykırıdır. ( Konya 2. İdare Mah 2022/1289 K)

By |Aralık 21st, 2022|Tags: , , , , , |

  CİMER BAŞVURUSU DAVACININ HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA OLUP, BAŞVURU

2406, 2022

SON SAVUNMA ALINMADAN MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

By |Haziran 24th, 2022|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

SON SAVUNMA ALINMADAN MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR Yasa

2106, 2022

Disiplin cezası veren amirin olayın içinde yer alması tarafsızlık ilkesine aykırıdır

By |Haziran 21st, 2022|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Disiplin cezası veren amirin olayın içinde yer alması tarafsızlık ilkesine

1606, 2022

“AMİRİN USULÜNE GÖRE VERDİĞİ EMRİ YERİNE GETİRMEMEK” FİİLİNDEN VERİLEN CEZA İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

By |Haziran 16th, 2022|Tags: , , , , , , , , , |

"AMİRİN USULÜNE GÖRE VERDİĞİ EMRİ YERİNE GETİRMEMEK" FİİLİNDEN VERİLEN CEZA

1406, 2022

AMİR VEYA ÜSTLERİNİ DÖVMEYE TEŞEBBÜS ETMEK FİİLİNDEN VERİLEN CEZA İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

By |Haziran 14th, 2022|Tags: , , , , , , , , , |

DİSİPLİN SUÇUNA KONU EYLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİN DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORUNDA SOMUT HİÇBİR

1306, 2022

Kışlayı Terk Etmek Görev Yerini Terk Etmek Kapsamında Değerlendirilemeyeceğinden Verilen Disiplin Cezası Hukuka Aykırıdır

By |Haziran 13th, 2022|Tags: , , , , , , , , , , |

KIŞLAYI TERKETMEK GÖREV YERİNİ TERKETMEK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİNDEN VERİLEN DİSİPLİN CEZASI

3105, 2022

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NUN MEVZUATA UYGUN OLARAK TOPLANMAMASI DURUMUNDA VERİLEN CEZA HUKUKA AYKIRIDIR

By |Mayıs 31st, 2022|Tags: , , , , , , , , , , |

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NUN MEVZUATA UYGUN OLARAK TOPLANMAMASI DURUMUNDA VERİLEN CEZA

2605, 2022

18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE SÖZLEŞMELİ ER/ERBAŞ’IN SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

By |Mayıs 26th, 2022|Tags: , , , , , , , , , , |

18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE SÖZLEŞMELİ ER/ERBAŞ'IN SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ

2204, 2022

Disiplin cezaları kapsamında, yürütülen soruşturma hukuka uygun olarak yürütülmelidir.

By |Nisan 22nd, 2022|Tags: , , , , , , |

Disiplin cezaları kapsamında, yürütülen soruşturma hukuka uygun olarak yürütülmelidir. Danıştay,

Yüksek Yargı Kararları

Yargı Kararları

Tüm Makaleler
Hızlı Arama yeri

Disiplin Hukuku Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Go to Top