DİSİPLİN HUKUKUNA İLİŞKİN YARGI KARARLARI
DİSİPLİN HUKUKU .COM AVUKAT YALÇIN TORUN İLETİŞİME GEÇ TÜM YAZILAR
Avukat Yalçın Torun2023-01-16T13:59:21+00:00

DUYURU VE HABERLER

Anayasa Mahkemesi’nin Mobbing(Psikolojik Taciz) Hakkında Verdiği Kararda Dikkat Çeken Detaylar

By |Mart 31st, 2023|

Kolluk Disiplin Mevzuatına Göre Disiplin Amiri Bizzat Disiplin Soruşturması Yapmışsa ve Cezalandırılan Personel Yapılan Soruşturmanın Tarafsız Olarak Yürütülmediğini Düşünüyorsa Neler Yapabilir ?

By |Mart 28th, 2023|

Disiplin soruşturmasına başlanmasına ve disiplin cezalarının verilmesine yönelik zamanaşımı süreleri nelerdir?

By |Mart 24th, 2023|

Usulüne Uygun Olarak Disiplin Soruşturması Yapılmaması Gerekçesi İle İptal Edilen Disiplin Cezasına İlişkin Mahkeme Kararı

By |Mart 17th, 2023|

Hagb Kararı Verilmesi ve Bu Kararın Memuriyete Etkisi

By |Mart 17th, 2023|

Görevden Uzaklaştırılan Kolluk Personelinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

By |Mart 15th, 2023|

Gayrimenkul ve Kira Fiyatlarındaki Fahiş Artış – Aşırı Yararlanma

By |Mart 14th, 2023|

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Bazı Suçlardan Dolayı Sanık Olması Durumunda Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından Ödenmektedir

By |Mart 1st, 2023|

İptal Kararı İle Mesleğine Dönen Davacının Mesleğinden Ayrı Kaldığı Döneme İlişkin Kendisine Yapılan Ödemenin, Faizleriyle Birlikte Ödenmesi Talebiyle Açılan Davada, Dava Açma Süresine İlişin Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararı

By |Şubat 7th, 2023|

Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hükümlere Getirilen Değişiklikler

By |Şubat 3rd, 2023|

Hakkında Herhangi Somut Bir Tespit (Tutanak, Uyarı Yazısı, Soruşturma Vs.)Bulunmadığı Halde Atama Teklifi İle Personelin Atamasının Yapılması Hukuka Aykırı Bulunduğundan Atama İşleminin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verilmiştir.

By |Şubat 2nd, 2023|

Askeri Araç Kullanan Yükümlü Erbaşların Meydana Gelen Trafik Kazalarından Sorumluluğu Nedir ?

By |Şubat 2nd, 2023|

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARDAN KARAR ÖRNEKLERİ

2312, 2022

“Gizli Tutulması Zorunlu Olan ve Görev ile İlgili Bulunan Bilgi ve Belgeleri Görevli veya Yetkili Olmayan Kişilere Açıklamak” Disiplinsizliği Nedeniyle Verilen Meslekten Çıkarma Cezasının İptaline İlişkin Van 1. İdare Mahkemesi Kararı

By |Aralık 23rd, 2022|Tags: , , , , , , |

  DAVACI        : … VEKİLİ           : Av. Yalçın TORUN /

2112, 2022

CİMER Başvurusu Davacının Hak Arama Özgürlüğü Kapsamında Olup, Başvuru Nedeniyle Tesis Edilen Disiplin Yaptırımı Hukuka Aykırıdır. ( Konya 2. İdare Mah 2022/1289 K)

By |Aralık 21st, 2022|Tags: , , , , , |

  CİMER BAŞVURUSU DAVACININ HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA OLUP, BAŞVURU

2406, 2022

SON SAVUNMA ALINMADAN MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

By |Haziran 24th, 2022|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

SON SAVUNMA ALINMADAN MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR Yasa

2106, 2022

Disiplin cezası veren amirin olayın içinde yer alması tarafsızlık ilkesine aykırıdır

By |Haziran 21st, 2022|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Disiplin cezası veren amirin olayın içinde yer alması tarafsızlık ilkesine

1606, 2022

“AMİRİN USULÜNE GÖRE VERDİĞİ EMRİ YERİNE GETİRMEMEK” FİİLİNDEN VERİLEN CEZA İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

By |Haziran 16th, 2022|Tags: , , , , , , , , , |

"AMİRİN USULÜNE GÖRE VERDİĞİ EMRİ YERİNE GETİRMEMEK" FİİLİNDEN VERİLEN CEZA

1406, 2022

AMİR VEYA ÜSTLERİNİ DÖVMEYE TEŞEBBÜS ETMEK FİİLİNDEN VERİLEN CEZA İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

By |Haziran 14th, 2022|Tags: , , , , , , , , , |

DİSİPLİN SUÇUNA KONU EYLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİN DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORUNDA SOMUT HİÇBİR

1306, 2022

SALT KIŞLAYI TERKETMEK GÖREV YERİNİ TERKETMEK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİNDEN VERİLEN DİSİPLİN CEZASI HUKUKA AYKIRIDIR

By |Haziran 13th, 2022|Tags: , , , , , , , , , , |

SALT KIŞLAYI TERKETMEK GÖREV YERİNİ TERKETMEK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİNDEN VERİLEN DİSİPLİN

3105, 2022

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NUN MEVZUATA UYGUN OLARAK TOPLANMAMASI DURUMUNDA VERİLEN CEZA HUKUKA AYKIRIDIR

By |Mayıs 31st, 2022|Tags: , , , , , , , , , , |

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NUN MEVZUATA UYGUN OLARAK TOPLANMAMASI DURUMUNDA VERİLEN CEZA

2605, 2022

18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE SÖZLEŞMELİ ER/ERBAŞ’IN SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

By |Mayıs 26th, 2022|Tags: , , , , , , , , , , |

18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE SÖZLEŞMELİ ER/ERBAŞ'IN SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ

2204, 2022

Disiplin cezaları kapsamında, yürütülen soruşturma hukuka uygun olarak yürütülmelidir.

By |Nisan 22nd, 2022|Tags: , , , , , , |

Disiplin cezaları kapsamında, yürütülen soruşturma hukuka uygun olarak yürütülmelidir. Danıştay,

Yüksek Yargı Kararları

Yargı Kararları

Tüm Makaleler
Load More Posts
Hızlı Arama yeri

Disiplin Hukuku Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Go to Top