Bölge İdare Mahkemesi Kararları

Bölge İdare Mahkemesi Kararları2021-05-03T10:16:16+00:00

Kolluk Personelinin CİMER’e Yaptığı Başvuru Sonrasında Usulsuz Müracaat Nedeniyle Almış Olduğu Disiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Bölge İdare Mahkemesi Kararı

TORUN HUKUK BÜROSU Av.Yalçın TORUN Kızılırmak Mah. 1071

By |Mayıs 16th, 2023|

Yerel İdare Mahkemesince, Yargıtay Kararıyla Göreve İade Edilen Personelin Açıkta Geçen Sürelere Ait Özlük Haklarının İade Edilmemesine Yönelik İdari İşlemin İptaline Karar Verilmiştir.

DAVACI : VEKİLİ : AV. YALÇIN TORUN (e-tebligat)

By |Mart 21st, 2022|

Hukuka aykırı işlem nedeniyle atanmayan memurun , mahkeme kararı ile atanması sonrası özlük hakları iade edilmeli ve derece ile kademesi emsalleri düzeyine getirilmelidir.

Hukuka aykırı işlem ile devlet memurluğuna atanmayan personelin

By |Şubat 21st, 2022|

Uyuşturucu Madde Kullanmak suçu nedeniyle verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması durumunda Güvenlik Soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması işleminin kişisel verilerin korunması kapsamında hukuka aykırı olduğuna ilişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararı aşağıdadır.

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI)                                           : ...   VEKİLİ                                                

By |Aralık 7th, 2021|

Ankara Bölge İdare Mahkemesi : Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edilmiş olan Kanun hükmüne göre elde edilen kişisel verilere dayanılarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığından bahisle davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlem hukuka aykırıdır.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

By |Ekim 12th, 2021|

Ankara Bölge İdare Mahkemesi; Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Kanun Hükmüne Göre Elde Edilen Kişisel Verilere Dayanılarak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Olumsuz Sonuçlandığından Bahisle Astsubay Adaylık Statüsüne Son Verilmesi İşlemi Hukuka Aykırıdır.

KARARIN ÖZETİ: Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan dış kaynaktan

By |Eylül 25th, 2021|

İdare Mahkemesi; Şikayet hakkının kullanılması anayasal bir hak olup, hakkını kullanan kişi disiplin cezasıyla cezalandırılamaz

KARARIN ÖZETİ: Olayda, davacının, iddia ettiği hususlara ilişkin

By |Haziran 9th, 2021|
Go to Top