Disiplin soruşturmalarında, hakkında disiplin soruşturması yürütülene dosyaya erişim hakkı tanınmalı, savunmasını hazırlamak için yeterli zaman ve kolaylık sağlanmalıdır.

By |2023-01-18T07:23:27+00:00Ocak 9th, 2023|

Konu ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 19.10.2010 tarihli Özpınar/Türkiye davasının Türkçe çevirisine Mahkeme'nin