İDARİ BAŞVURU YOLU

  • İtiraz

YARGISAL BAŞVURU YOLLARI

  • İptal Davaları
  • Tam Yargı Davaları
  • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru