Davacı hakkında meslekten çıkarma disiplin cezası verilen kurul toplantısında görev alan kurul üyesinin Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısına katılması durumunda tesis edilen işlem hukuka aykırıdır.

By |2021-05-29T14:31:55+00:00Mayıs 29th, 2021|

               T.C              MARDİN İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2019/. KARAR NO: 2021/4 DAVACI : VEKİLİ