İdare Mahkemesi müvekkilce whatsapp’ta evrak paylaşılması sebebiyle verilen 24 ay durdurma cezasını, fiil işleme kastının olmaması gerekçesiyle iptal etmiştir.

J.Gn.K.lığı Merkez Disiplin Kurulunca 7068 Sayılı Yasanın 8/6.e. maddesindeki “Gizli tutulması zorunlu olan ve görev ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak” fiili isnadıyla müvekkile verilen 24 ay durdurma cezası fiilde kasıt unsuru bulunmayışı, evrakın mesleki bir grupta paylaşılması, operasyonun kapsamı hakkında bilgi içermediği gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.