mahkumiyet

Ana SayfaTag: mahkumiyet

Disiplin Soruşturmasında İlgilinin Soruşturma Sırasında Alınan İfadesi Tek Başına Savunma Olarak Kabul Edilmemektedir.

By |2023-01-16T14:39:33+00:00Ocak 10th, 2023|

Danıştay Kararı - İDDK., E. 2007/1846 K. 2011/6 T. 17.2.2011   Hüküm veren Danıştay İdari

Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kişinin ceza yargılaması mahkumiyetle sonuçlansa dahi, idari yargılama ve soruşturmalar bakımından öncelikli olarak suçsuz/masum olduğu noktasından hareket edilmelidir.

By |2023-01-18T07:22:37+00:00Ocak 9th, 2023|

Konu ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 12.07.2013 tarihli Allen/ Birleşik Krallık Davası'na Mahkeme'nin

YÜZ KIZARTICI SUÇLARIN DEVLET MEMURLARININ, KOLLUK GÖREVLİLERİNİN VE ASKER PERSONELİN MESLEK HAYATINA ETKİSİ

By |2022-09-14T17:45:02+00:00Eylül 14th, 2022|

  Bir kamu görevlisi yüz kızartıcı suç kavramına dahil olabilecek suçlardan biri nedeniyle yargılandığında ve

Go to Top