Kamu Görevlisini Cezalandırmak Amacıyla Görev Yerinin Değiştirilmesi Hukuka Aykırıdır

KAMU GÖREVLİSİNİ CEZALANDIRMAK AMACIYLA GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR
İdareye, bünyesinde görev yapan kamu görevlilerinin yerlerini değiştirmeleri için yetki verilmiştir. İdareye verilen her yetki gibi bu yetki de kamu yararı amacıyla kullanılmak üzere verilmiştir. Ancak bazı durumlarda bu amaçtan uzaklaşıldığı görülmektedir. Özellikle bazı kamu görevlilerinin görev yeri kamu yararı amacıyla değil de kamu görelilerini cezalandırmak üzere değiştirilmektedir. Örneğin bir kamu görevlisi hakkında disiplin soruşturması yürütülüp de disiplin cezası almadığı halde örtülü olarak ceza vermek maksadıyla görev yeri değiştirilmektedir. Böyle durumlarda işlemde kamu yararı olmadığından işlem amaç unsuru bakımından hukuka aykırı olmaktadır.
Bu konuya emsal teşkil eden bir olayda; idare mahkemesi öğretmen olan başvurucunun ders konularını planlanandan daha az sürede anlatma ve yazılı kâğıtlarını göstermeme gibi öğrencilere yönelik davranışları nedeniyle atama işlemine tabi tutulmasının hukuka aykırı olduğu iddiasını incelemiştir. İdare Mahkemesi atama işleminde kamu hizmetinin etkin ve verimli işlemesi amacı dışında başka bir amaç güdülmemesi ve atama işleminin bir alt ceza gibi uygulanmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda mahkeme atama işleminin bu gerekçelerle yapıldığı ortaya konulamadığından iptaline karar vermiş, iptal kararı Danıştay tarafından da onanmıştır.(Danıştay 2.D. 2012/2577 E., 2014/12119 K., 09.12.2014 Tarih)

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER