TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA


GÖREV ESNASINDA SOSYAL MEDYADA(TİKTOK, FACEBOOK, İNSTAGRAM, TWİTTER VB.) PAYLAŞIM YAPILMASI NEDENİYLE VERİLEN MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI, KAMU YARARI İLE KİŞİ YARARI ARASINDAKİ DENGENİN GÖZETİLMEMESİ VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN HUKUKA AYKIRIDIR

Her somut olay açısından ayrıca değerlendirme yapılması gerekli olup, tarafımızca takip edilen dosyada mahkemece verilen karar şu şekildedir;

“Dava konusu uyuşmazlıkta dava dosyasına eklenen bilgi ve belgelerden anlaşıldığı ve davacı tarafından verilen ifade ile savunmalarda da ikrar edildiği üzere …… tarihindeki nöbet görevi esnasında Tiktok isimli sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapılmıştır. Yapılan canlı yayın esnasında ise davacı tarafından “operasyonlar var ama bizim operasyonlarımız henüz başlamadı” gibi ifadeler ile nöbet saatlerine dair bilgiler hakkında konuşmalar geçmiştir. Sivil kişilerin de katılımına açık canlı yayın esnasında davacının üniforması bulunmamasında karşın, yaptığı paylaşımlarda görev yaptığı askerî mahâle ilişkin görseller yer almıştır.  Davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda gizli tutulması zorunlu olan ve görevle ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklama yönündeki fiillerinin sübûta erdiğinden bahisle 7068 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasına ekli hizmet cetvelinden davacının geçmiş görev safahatında ağır bir yaptırımı gerektirecek nitelikte disiplin cezasına konu fiil işlemediği görülmektedir. Bunlar bir bütün olarak gözetildiğinde, davacının fiiliyle korunması gereken kamu yararına karşılık, davacının görev safahatı aşamasıyla birlikte askerî nitelik olarak tecrübesine bağlı kamu yararıyla birlikte davacının fiili karşılığında sözleşmesinin feshedilmesine bağlı olarak cezanın karşılığında maddî ve sosyal hayatına mâl olacak sonuçlarının ağırlığı gözetilmesi ve meslekten çıkarma cezasının uygulanmaması adil denge ve ölçülülüğün bir gereği olacaktır. Ancak davacıya doğrudan meslekten çıkarma cezası verilmesiyle ölçülülük ilkesi ihlal edilmiş olup, bu noktada kullanılan takdir yetkisinin hukukun temel ilkelerine uygunluğundan söz edilemeyecektir. ‘’

Av.Yalçın TORUN