“KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU BULUNDURMAK” SUÇUNDAN HAKKINDA TCK’NIN 191/2. MADDESİ UYARINCA TEDAVİYE VE DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANMASINA KARAR VERİLEN DAVACI HAKKINDA TESİS EDİLEN SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI AŞAĞIDADIR.

By |2022-10-25T08:14:34+00:00Ekim 25th, 2022|

Danıştay ilgili kararında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesinde düzenlenmiş