”Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek” fiilini işlediği gerekçesiyle müvekkile verilen 4 ay kısa süreli durdurma (5 disiplin puanı) disiplin cezası (brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılarak infazı)  İdare Mahkemesince Sebep Unsuru bakımından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

***** Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Disiplin Kurulunca 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/4-a-4 maddesi gereğince “Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek” fiilini işlediğinden bahisle müvekkile verilen 4 ay kısa süreli durdurma (5 disiplin puanı ) disiplin cezasının (brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılarak infazı) iptaline yönelik ikame ettiğimiz davada İdare Mahkemesi; somut olayda haksız bir şikayetin vaki olduğuna dair dosyada bir kanıt bulunmaması ve şikayet hakkını engelleyecek mahiyette disiplin cezası verilemeyeceği gerekçesiyle söz konusu disiplin cezasını sebep unsuru bakımından hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.