Danıştay’ın Disiplin Cezasının İptaline Yönelik Davada Suç Fiilinin İşlendiği Tarih İtibarıyla Yürürlükte Bulunan Mevzuat İle Daha Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuat Hükümleri Farklı Olduğundan Disiplin Cezası ile Cezalandırılacak Olan Davacının Lehine Olan Mevzuat Hükmünün Uygulanması Gerektiğine Dair Kararı

By |2021-10-12T10:27:27+00:00Ekim 12th, 2021|

TEMYİZ EDEN (DAVACI): K1 VEKİLİ: Av. K2 KARŞI TARAF (DAVALI): Emniyet Genel Müdürlüğü VEKİLİ : Hukuk