“UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK VE BU AMAÇLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK” SUÇUNDAN BERAAT EDEN VE UYUŞTURUCU MADDE KLULLANDIĞINI BEYAN EDEN SANIĞIN EYLEMİNİN “MEMURLUK SIFATI İLE BAĞDAŞMAYACAK NİTELİK VE DERECEDE YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLERDE BULUNMAK” DİSİPLİNSİZLİĞİ KAPSAMINA GİRMEYECEĞİ VE BU NEDENLE SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI AŞAĞIDADIR.

By |2022-11-09T11:22:25+00:00Ekim 25th, 2022|

T.C. Danıştay Başkanlığı - 12. Daire Esas No.: ……….. Karar No.: ………… Karar tarihi: 30.01.2013