TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

TBMM Genel Kurulunda kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenlemeler  26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenleme ile 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek olup, kadroya geçişler ise isteğe bağlı olacaktır. Kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personellerin 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren otuz gün içinde(22 Şubat 2023 tarihine kadar) yazılı olarak başvuruda bulunması gereklidir. Başvurudan sonra kurumlar 60 gün içerisinde işlem tesis edecektir. Şartları taşımasına rağmen başvurusu kabul görmeyen personelin idari yargıda dava açma hakkı bulunmaktadır.

Düzenleme sayesinde 458 bin 615 sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olmaktadır. Düzenleme kapsamında olan sözleşmeli personeller genel hatlarıyla şu şekildedir,

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personeller,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 10/A maddesi kapsamındaki sözleşmeli personeller,
 3. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu 97/a maddesi kapsamındaki sözleşmeli personeller,
 4. Toplu Konut İdaresinde çalışan sözleşmeli personeller,
 5. Mülga 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35’inci maddesi kapsamındaki sözleşmeli personeller,
 6. Savunma Sanayii Başkanlığında çalışan sözleşmeli personeller,
 7. Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışan sözleşmeli personeller,
 8. 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personelleri,
 9. Türk Paten ve Marka Kurumunda çalışan sözleşmeli uzman personeller,
 10. Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan sözleşmeli hazine avukatları,
 11. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde istihdam edilen sözleşmeli personeller,
 12. Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan sözleşmeli personeller,
 13. 5978 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında çalışan sözleşmeli personeller,
 14. ÖSYM’de çalışan sözleşmeli uzman personeller,
 15. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller,
 16. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı ve ek 26 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller,
 17. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatında çalışan sözleşmeli personeller,
 18. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilatında çalışan sözleşmeli personeller,
 19. Mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller,
 20. 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller,
 21. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personeller,
 22. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında çalışan sözleşmeli uzman personeller.

 

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER