TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

 

T.C.

(…)KAYMAKAMLIĞI

İlçe Jandarma Komutanlığı

 

DİSİPLİN CEZA KARARI KARAR NUMARASI : 2021/3
ADI SOYADI : …………
RÜTBE VE SİCİLİ/PBİK : / 2015-1111
GÖREVİ :  
DİSİPLİNSİZLİĞİN NİTELİĞİ : 7068 sayılı Kanun’un 8/5-ç-7 fıkrası “Görev sırasında veya dışında kendisi ile aynı rütbede çalışanlara veya mesai arkadaşlarına karşı saygısız davranmak”
DİSİPLİNSİZLİĞİN TARİHİ : 01.01.2021
DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖĞRENİLME TARİHİ : 03.01.2021

OLAY: …… ‘nin 01.01.2021 günü görev sırasında İl.K.lığında ……’ya “……..” şeklinde saygısızca davranması.

SAVUNMA ÖZETİ: ….. savunmasında “Ben o yerde ……. sözünü kullandım ama ……….’ya karşı kullanmadım. Ayrıca ……… sözü herhangi bir saygısızlık teşkil etmemektedir.” beyanında bulunmuştur.

KARAR:

……. ‘nin fiili ile 7068 sayılı Kanun’un 8/2-e fıkrasındaki “Görev sırasında veya dışında kendisi ile aynı rütbede çalışanlara veya mesai arkadaşlarına karşı saygısız davranmak” disiplinsizliği sübut bulmuş olup karşılığında kınama cezası ile cezalandırılmasına,

……. hakkında daha önceden 2 adet uyarma ve 3 adet kınama cezası mevcut olduğundan 7068 sayılı Kanun’un 7/2 fıkrasının uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

KARAR TARİHİ: 05.03.2021

İTİRAZ YOLU: 7068 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi gereği ceza kararının tebliğinden itibaren (10) gün içinde bir üst disiplin amirine yazılı olarak itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içinde itiraz etmediğiniz takdirde disiplin cezası kesinleşecektir.

 

Adı Soyadı

Rütbesi

Görevi