TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

T.C.

(…)VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı

Sayı     : ……..- /………                                                                                        …. / …. / 2023

Konu   : Savunma İstemi

 

Adı SOYADI

Rütbesi (Sicili)

Görevi

 

  1. İDDİA:

01.01.2022 günü 08:00’de gelmeniz gereken mesaiye saat 11:30’da geldiğiniz, tarafınıza tebliğ edilmiş olan 09:00-11:00 arasındaki nöbetinizi tutmadığınız tespit edilmiştir.

  1. MEVZUAT HÜKÜMLERİ:

Tarafınıza isnat edilen disiplinsizlik fiilinin 7068 sayılı Kanun’un 8/3-6 fıkrasındaki üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren “Nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla ve/veya talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmek” ile 8/1-d fıkrasındaki uyarma cezasını gerektiren “Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek.” disiplinsizliklerini teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

3.HAK VE YETKİLER:

  1. 7068 sayılı Kanun’un 31’inci maddesi hükmünde belirtilen haklarınız şunlardır:

(1) Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

(2) Disiplin amirince veya yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından ilgiliden savunma istenir. Savunma için verilen süre yedi günden az olamaz. Süresi içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(3) Hakkında disiplin soruşturması yapılan personel, ikinci fıkra gereğince kendisinden savunma istenmesinden itibaren soruşturma evrakını inceleme hakkına sahiptir.

(4) Hakkında meslekten çıkarma cezası veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası istenen personel, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

 

Savunma istem yazısının tarafınıza tebliğ edilmesini müteakip 7 gün (7’den az olamaz, 7 ve üzerinde olabilir) içerisinde düzenleyeceğiniz savunmanızı, yetkili disiplin amirine/disiplin kuruluna sunulmak üzere teslim etmenizi, bu süre içerisinde savunmanızı yapmadığınız takdirde, savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı rica ederim.

Adı Soyadı

Rütbesi

Görevi