TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

 

BİR BAŞKASI HAKKINDA YÜRÜTÜLEN DİSİPLİN SORUŞTURMASI SONUCUNDA DÜZENLENEN SORUŞTURMA RAPORUNA DAYANILARAK, SAVUNMA ALINMAK SURETİYLE DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ

“Davacı hakkında isnat edilen fiillerle ilgili usulüne uygun soruşturma açılmadan, disiplin soruşturmasını yürütmesi için bağımsız bir muhakkik tayin edilmeden ve isnat edilen fiili her yönüyle ve şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya koyan bir soruşturma raporu düzenlenmeden, disiplin hukukunun usule ilişkin temel ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde bir başkası hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen soruşturma raporuna dayanılarak ve davacının savunması alınmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.Nitekim Danıştay Onikinci Dairesi’nin 18.04.2017 tarih ve E.2015/4141 K.2017/1719 sayılı kararı da bu yöndedir.” (Yozgat İdare Mahkemesi 2019/803 Esas 2020/323 Karar No’lu Karar

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER