TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

 

“GÖREV YERİNİ TERK ETME” DİSİPLİN SUÇUNUN OLUŞUMU İÇİN PERSONELİN GÖREVDE OLMASI GEREKLİ OLUP, KIŞLAYI TERK ETMEK BU DİSİPLİN SUÇUNA VÜCUT VERMEYECEKTİR.

Hem Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hem de Jandarma Personeli hakkında “görev yerini terk etme” disiplin suçundan dolayı disiplin cezası verilebilmesi için, personelin görevlendirilmiş olması gereklidir. Bu konuda tarafımızca takip edilen bir dosyada da görevlendirme olmadan yalnızca kışlayı terk etmenin “görev yerini terk etme” disiplin suçunu oluşturmayacağına karar verilmiştir. Karar şu şekildedir;

“Dava konusu işleme ilişkin dosyada yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, dava konusu işlemin maddi sebebi olarak gösterilen, davacının 22.08.2018 tarihinde birliği terketmesi fiili ile ilgili olarak, davacının anılan tarihte görevli veya nöbetçi olduğuna, herhangi bir görev yerinde bulunması gerekliliğine ilişkin görevlendirildiğine dair dava dosyasında bir bilgi ya da belgeye rastlanılmadığı, salt kışlayı terketmesinin de görev yerini terketmek kapsamında değerlendirilemeyeceği açık olduğundan, davacının birliğini terketmesinin görev yerini terketmek olarak değerlendirilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” (Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi 2020/1660 E., 2022/823 K. Sayılı karar)

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER