Kısa Süreli Kaçma ve Disiplin Puanı Nedeniyle TSK’dan Ayırma Disiplin cezası ile  Diploma  Sertifika, Uzmanlık Belgelerinin Geçerliliği Durumu

 Disiplinsizliği alışkanlık haline getirenlere TSK’dan ayırma disiplin cezası verilebilir Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:

a) Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek

b) Ahlaki zayıflık

c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak

ç) Gizli bilgileri açıklamak

d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak

e) Uzun süreli firar etmek (bir yıldan fazla süre ile)

f) Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek

g) İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak

ğ) Gayri tabii mukarenette bulunmak

h) Terör örgütleriyle ilişkisi olmak

            Disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek disiplinsizliğinin  tespitinde    idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. Fakat son bir yıl içerisinde  18 disiplin ceza puanı veya iki farklı disiplin amiri tarafından 12 disiplin puanı ile cezalandırıldığında idare bağlı yetkisi gereği ve yasanın emri gereği TSK’dan ayırma disiplin cezası ile cezalandıracaktır.    .

Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesi yasada şu şekilde açıklanmıştır.

            Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme olarak kabul edilir ve bu durumlarda sözleşmeli subay ve astsubaylar hariç subaylar ve astsubaylar hakkında ayırma cezası verilebilir. “En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde on sekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası alınması halinde ayırma cezası verilebilir.”

Örnek vermek gerekirse “Kısa süreli kaçmak” disiplinsizliğini ( Kıtasından veya görev yerinden yedi günü aşmayacak şekilde kaçmak veya mesaiye gitmemek fiili) ve “İzin süresini geçirmek”  (İzin, istirahat veya hava değişimi süresini mazereti olmaksızın altı günü aşmayacak şekilde geçirmek fiili) disiplinsizlikleri sonucunda disiplin kurulu tarafından cezalandırılan personele, işlediği her bir disiplinsizliklerin her biri  için 4,5 puan ceza puanı verilir. Bu personelin 6413 sayılı Kanun’da gösterilen diğer disiplinsizlikler sebebiyle disiplin ceza puanının 12 veya  18 ceza puanı ile cezalandırılması durumunda (son bir yıl içerisinde) hakkında ayırma cezası verilebilecektir.

Aynı şekilde En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuzbeş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası alınması durumunda da ayırma cezası verilebilecektir.

 

Bu madde kapsamında Yükümlülük veya sözleşme süresi sona ermeden Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan personel kalan yükümlülük veya sözleşme süresince Milli Savunma Bakanlığı ve/veya Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına verilen eğitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlık belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamazlar ve bunlara bağlı olarak herhangi bir meslek icra edemeyeceklerdir. Burada belirtilen yükümlülük süresi sözleşme süresinin sonu, rütbe bekleme hadlerinin sonu  istifa etme hakkını kazandıkları tarih  askerliğe elverişsiz hale geldikleri tarih olacak şekilde her bir özel durumda personelin statüsüne ve olayın özelliğine göre ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir.

 

Telafisi güç veya imkansız sonuçlar doğurabilecek “Silahlı kuvvetlerden ayırma” cezası neticesinde mesleğini kaybeden personelin bu cezanın iptali veya menfi hukuki son uçlarına maruz kalmamak  için alanında uzman kişilerden yardım almasını tavsiye etmekteyiz.