5510 Sayılı Kanun Yürürlüğe girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Açılacak Davalarda Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlilerini, diğer sigortalılarla aynı sisteme tabi kılan (başta 4/c maddesi) olmak üzere bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiş, bu karardan sonra kabul edilen 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda düzenlemeler yapılmış ve 5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurlar ile diğer kamu görevlileri ile bunların dul ve yetimleri hakkında, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

5510 Sayılı Kanun’un uygulama alanı bulduğu konularda açılacak davalarda İş Mahkemeleri ve dolayısıyla adli yargı, 5434 Sayılı Kanun’un uygulama alanı bulduğu konularda açılacak davalarda İdare Mahkemeleri ve dolayısıyla idari yargı görevli olacaktır. Hal böyle olunca Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılacak davalarda görevli yargı yerinin adli yargı mı idari yargı mı olduğunu tespit etmek gerekmektedir.

  1. Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılacak davalarda idari yargının görevli olduğu konular;
  2. 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce yani 01.01.2007 tarihinden önce iştirakçi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kurumca tesis edilen işlemler,
  3. Emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar hakkında kurumca tesis edilen işlemler,
  4. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar yönünden kurumca tesis edilen işlemler.
  5. Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılacak davalarda adli yargının görevli olduğu konular;

5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yani 01.01.2007 tarihinden  sonra yukarıda sayılanlar dışında, Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılacak davalarda adli yargı görevlidir.

TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1443.Cad. No:25
1071 Plaza B Blok No:27
Çankaya/ANKARA
0505 621 99 92 – 0312 432 56 78

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER