Müvekkil Jandarma personeline “Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak.” fiiline isnaden verilen “24 ay uzun süreli durdurma” disiplin cezası, müvekkilin yargılandığı ceza mahkemesinde üç fiilden beraat etmesi, para cezası aldığı “kazı yapmak” fiilinin ise kaçakçılık ya da kaçakçılarla ilişki kurmak disiplinsizliğine vücut vermeyeceği gerekçesi ile İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/6.o) bendindeki “ Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak.” fiilini işlediğinden bahisle J.Gn.K.lığı Merkez Disiplin Kurulunca hakkında “24 ay uzun süreli durdurma” cezası verilen müvekkilin cezasının iptali amacıyla takip ettiğimiz davada İdare Mahkemesi; yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesince müvekkile isnat edilen üç fiilin müvekkil tarafından işlenmediğinin sübuta ermesi sebebiyle beraat kararı verildiği, “Kültür varlığı bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapmak” suçundan ise adli para cezası verildiği, ancak bu fiilin de müvekkile isnat edilen kaçakçılık ya da kaçakçılarla ilişki kurmak disiplinsizliğini oluşturmayacağı gerekçesiyle, hukuka aykırı disiplin cezasını iptal etmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.