7068 sayılı Kanunun 8/5(b) fıkrasında “Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek” disiplinsizliğini işleyenlere onaltı ay uzun süreli durdurma cezası verileceği düzenlenmiştir. Bahse konu disiplinsizlik nedeniyle cezalandırılmak için ihmal düzeyinde bir kusurun olması gerekmektedir. Danıştay 5. Dairesinin E. 2016/16031 K. 2018/12746 sayılı kararında davacıya verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.