Yargı Kararları

Ana SayfaYargı Kararları

TSK, Jandarma Ve Sahil Güvenlik Personelinin Bazı Suçlardan Dolayı Adli Kovuşturmaya Uğraması Durumunda Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından Ödeniyor.

By |2023-01-30T08:42:57+00:00Ocak 30th, 2023|

TORUN HUKUK BÜROSU Av.Yalçın TORUN Kızılırmak Mah. 1071 Plaza 1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27 Tel/Fax:0312

Anayasa Mahkemesi Tsk Personeline Verilen “Kınama” Disiplin Cezasına Karşı Yargı Yolunu Açmıştır

By |2023-01-27T12:15:22+00:00Ocak 27th, 2023|

TORUN HUKUK BÜROSU Av.Yalçın TORUN Kızılırmak Mah. 1071 Plaza 1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27 Tel/Fax:0312

Anayasa Mahkemesi Uzman Erbaşların “Kendisinden İstifade Edilememe” Hallerinin Kanunda Tanımlanmadan ve Sayılmadan Doğrudan Yönetmelik İle Düzenleme Altına Alınmasının Anayasa Madde 70’te Yer Alan Kamu Hizmetine Girme Hakkını İhlal Ettiğine Karar Vermiştir.

By |2023-01-16T14:37:16+00:00Ocak 10th, 2023|

  ANAYASA MAHKEMESİ UZMAN ERBAŞLARIN “KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME” HALLERİNİN KANUNDA TANIMLANMADAN VE SAYILMADAN DOĞRUDAN YÖNETMELİK

Disiplin Soruşturmasında İlgilinin Soruşturma Sırasında Alınan İfadesi Tek Başına Savunma Olarak Kabul Edilmemektedir.

By |2023-01-16T14:39:33+00:00Ocak 10th, 2023|

Danıştay Kararı - İDDK., E. 2007/1846 K. 2011/6 T. 17.2.2011   Hüküm veren Danıştay İdari

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Disiplin Hukukuna İlişkin Kararlarında Sağladığı Güvenceler

By |2023-01-09T12:22:26+00:00Ocak 9th, 2023|

 Kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma,  Makul sürede yargılanma,  Kamuya

Disiplin soruşturması neticesinde memuriyetten çıkarılma disiplin cezası tesis edilen şahsın idari yargıda açtığı iptal davasının 5 yıl 10 ay sürmesi adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğurur.

By |2023-01-18T07:21:46+00:00Ocak 9th, 2023|

Konu ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 15.06.2010 tarihli Köksal ve Durdu/ Türkiye Davası'na

Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kişinin ceza yargılaması mahkumiyetle sonuçlansa dahi, idari yargılama ve soruşturmalar bakımından öncelikli olarak suçsuz/masum olduğu noktasından hareket edilmelidir.

By |2023-01-18T07:22:37+00:00Ocak 9th, 2023|

Konu ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 12.07.2013 tarihli Allen/ Birleşik Krallık Davası'na Mahkeme'nin

Disiplin soruşturmalarında, hakkında disiplin soruşturması yürütülene dosyaya erişim hakkı tanınmalı, savunmasını hazırlamak için yeterli zaman ve kolaylık sağlanmalıdır.

By |2023-01-18T07:23:27+00:00Ocak 9th, 2023|

Konu ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 19.10.2010 tarihli Özpınar/Türkiye davasının Türkçe çevirisine Mahkeme'nin

Go to Top