Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar olarak tanımlanmıştır. Kripto para ile ilgili yatırım faaliyetinde bulunmak kumar tanımına girmemektedir.

TCK Madde 228’de “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suç sayılırken, 7068 sayılı Kanun’un “Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller başlıklı 8/6/(çç) fıkrasında ” Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olmak.” disiplinsizliği ve benzer şekilde 6413 sayılı Kanun’un Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler başlıklı 20/1(b) fıkrasında ” Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır.” durumunda ilgili personele “meslekten çıkarma” ve “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” cezası verilmektedir.

Kumara düşkünlük, içten gelen şiddetli arzu ve dürtülere karşı koyamama neticesinde kumarı tutku derecesine varan alışkanlık haline getirmektir. Bahsi geçen disiplinsizliğin oluşabilmesi için salt kumara düşkün olmak, ayırma cezası verilebilmesi için yeterli değildir. Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre ayrıca cezalandırma şartı olarak söz konusu düşkünlüğün, failin görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede olması gerekmektedir. Görevine zarar vermesi ifadesinde belirtilen ise hizmetin önemli ölçüde aksamasıdır. Sosyal yaşantının zarar görmesi, personelin çevresine ve ilişkide bulunduğu insanlara rahatsızlık vermesi, huzur bozucu davranışlarda bulunması demektir. Ancak bu şartların varlığı halinde ilgili mevzuat gereği personel hakkında işlem tesis edilebilir.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki, 6413 sayılı Kanun 19/1(i)fıkrasında “Kumar oynamak” YANLIZ BAŞINA VE ALIŞKANŞLIK OLMAKSIZIN “Hizmet yerini terk etmeme” cezasını gerektiren disiplinsizlikler arasında sayılırken 7068 sayılı Kanun’un 8/6/n fıkrasında kumar oynamak disiplinsizliği Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Av. Yalçın TORUN