MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

14 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte 30/9/2003 tarihli Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanacak.

Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Yönetmelik ekinde yer alan cetvelde gösteriliyor.

Resmi Gazete’nin ilgili bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.