“Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek” fiilini işlediği gerekçesiyle müvekkile verilen 1/5 aylıktan kesme cezası   İdare Mahkemesince Usul bakımından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

***** Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Disiplin Kurulunca 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/4-a-4 maddesi gereğince “Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek” fiilini işlediğinden bahisle müvekkile verilen 1/5 aylıktan kesme cezasının iptaline yönelik ikame ettiğimiz davada İdare Mahkemesi; müvekkilin dilekçesine istinaden başka bir Jandarma personeli hakkında başlatılan soruşturmaya dayanarak ve müvekkil hakkında usulüne uygun ayrı bir soruşturma yapılmaksızın verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile söz konusu cezayı iptal etmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.