“Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak” ve “Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek” fiillerini işlediğinden bahisle müvekkile verilen meslekten çıkarma” disiplin cezası;  İdare Mahkemesince,  bir üyenin hem disiplin ceza kararını alan Merkez Disiplin Kuruluna, hem de bu kararı onaylayan Yüksek Disiplin Kuruluna katılması tarafsızlık ilkesine aykırı bulunarak  iptal edilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunca “Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak” ve “Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek” fiillerini işlediğinden bahisle 7068 sayılı Kanun’nun 8/6-(ç) ve (h) maddeleri uyarınca müvekkile verilen “meslekten çıkarma” disiplin cezasının iptaline yönelik takip ettiğimiz davada, İdare Mahkemesince; verilen karara katılan bir üyenin daha sonra  bu kararı onaylayan  Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna da katılmasının, objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle sözkonusu disiplin cezası hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir .

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.