TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

 

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Bazı Suçlardan Dolayı Sanık Olması Durumunda
Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından Ödenmektedir

03.08.2019 Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince ;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin karakol, karakol nöbetçisi, devriye, sevk ve nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu, istihbari ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı, karargâh personeli dâhil sanık durumuna düşmesi halinde avukatlık ücreti ödenmektedir.

Ancak aşağıda belirtilen suçlar nedeniyle sanık olan personelin avukatlık ücreti kurum tarafından ödenmemektedir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda,

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda,

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitap birinci kısmında tanımlanan soykırım (md.76), insanlığa karşı suçlar (md.77), göçmen kaçakçılığı (md.79), insan ticareti suçları (md.80)

Üçüncü Kısım Üçüncü Bölümde tanımlanan zehirli madde katma (md.185), bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (md.186), kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (md.187), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (md.188), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (md.190), kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (md.191), zehirli madde imal ve ticareti (md.193),sağlık için tehlikeli madde temini (md.194), bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (md.195), usulsüz ölü gömülmesi (md.196),

Dördüncü Bölümde tanımlanan parada sahtecilik (md.197), kıymetli damgada sahtecilik (md.199), para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar (md.200), mühürde sahtecilik (md.202), mühür bozma (md.203), resmi belgede sahtecilik (md.204), resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (md.205), resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (md.206), özel belgede sahtecilik (md.207), özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (md.208), açığa imzanın kötüye kullanılması (md.209),

Beşinci Bölümde tanımlanan halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (md.213), suç işlemeye tahrik (md.214), suçu ve suçluyu övme (md.215), halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (md.216), kanunlara uymamaya tahrik (md.217), görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma (md.219), suç işlemek amacıyla örgüt kurma (md.220),

Yedinci Bölümde tanımlanan hayasızca hareketler (md.225), müstehcenlik (md.226), fuhuş (md.227), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (md.228), dilencilik (md.229),

Dokuzuncu Bölümünde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma (md.235), edimin ifasına fesat karıştırma (md.236), fiyatları etkileme (md.237), kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma (md.238), ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (md.239), mal veya hizmet satımından kaçınma (md.240), tefecilik (md.2241),

Dördüncü Kısmında tanımlanan denetim görevini ihmal, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, gizliliğin ihlali, ses veya görüntülerin kayda alınması, muhafaza görevini kötüye kullanma, muhafızın görevini kötüye kullanması suçları,

kaçakçılık, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar ile hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi suçlarından sanık olan personelin avukatlık ücreti ödenmez.

 

Av.Yalçın TORUN
Av.Meryem KILIÇ
Av.Semih Ali GÜLER

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92