TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

Kolluk Disiplin Mevzuatına Göre Disiplin Amiri Bizzat Disiplin Soruşturması Yapmışsa ve Cezalandırılan Personel Yapılan Soruşturmanın Tarafsız Olarak Yürütülmediğini Düşünüyorsa Neler Yapabilir ?

7068 sayılı Kanun’un 14/1 maddesinde disiplin amirinin (bizzat) ya da yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla disiplin soruşturması yapacağı düzenlenmişse de idare mahkemelerince amirin bizzat kendisi tarafından yapılan soruşturma sonucu verdiği disiplin cezaları çoğunlukla iptal edilmektedir.

Mahkemelerin iptal gerekçesi ise soruşturmayı yapan makamın cezayı veren makamdan farklı ve tarafsız olması gerekliliğidir.

Disiplinsizliği (bizzat) tespit eden amir, yine de kendisine tanınan yetki çerçevesinde (bizzat) disiplin soruşturması yapacaksa tanık ifadeleri, olayla ilgili diğer bilgi ve belgeleri toparlayarak karar vermeli, sadece personelin savunmasını almakla yetinmemelidir.

Disiplin amiri tarafından bizzat yürütülen soruşturma neticesinde disiplin cezası alan kolluk personeli yapılan soruşturmanın taraflı olarak yürütüldüğünü düşünüyorsa cezanın kendisine tebliğinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır.

İtiraz sonrasında olumlu sonuç alınamazsa veya itiraz edilmeden disiplin cezası kesinleşirse cezanın kesinleşmesinden itibaren 60 gün içerisinde disiplin cezasının iptaline ilişkin dava açılabilir.

Av.Yalçın TORUN
Av.Meryem KILIÇ
Av.Semih Ali GÜLER

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92