dava açma süresi

Ana SayfaTag: dava açma süresi

İptal Kararı İle Mesleğine Dönen Davacının Mesleğinden Ayrı Kaldığı Döneme İlişkin Kendisine Yapılan Ödemenin, Faizleriyle Birlikte Ödenmesi Talebiyle Açılan Davada, Dava Açma Süresine İlişin Verilen Bölge İdare Mahkemesi Kararı

By |2023-02-07T09:16:27+00:00Şubat 7th, 2023|

TORUN HUKUK BÜROSU Av.Yalçın TORUN Kızılırmak Mah. 1071 Plaza 1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27 Tel/Fax:0312

Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hükümlere Getirilen Değişiklikler

By |2023-02-07T09:13:46+00:00Şubat 3rd, 2023|

TORUN HUKUK BÜROSU Av.Yalçın TORUN Kızılırmak Mah. 1071 Plaza 1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27 Tel/Fax:0312

Disiplin Soruşturmasında İlgilinin Soruşturma Sırasında Alınan İfadesi Tek Başına Savunma Olarak Kabul Edilmemektedir.

By |2023-01-16T14:39:33+00:00Ocak 10th, 2023|

Danıştay Kararı - İDDK., E. 2007/1846 K. 2011/6 T. 17.2.2011   Hüküm veren Danıştay İdari

DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU’NUN İDARİ İŞLEMLERDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARI

By |2022-06-27T13:05:27+00:00Haziran 27th, 2022|

DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU’NUN İDARİ İŞLEMLERDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARI KONU: İdari işlemlerde dava

Danıştay Meslekten Çıkarma Cezalarındaki Ceza Zaman Aşımı Süresinin Belirlenmesinde Yüksek Disiplin Kurulu Kararının Değil Bakan Onayının Tarihini Esas Alan İdare Mahkemesi Kararını Onaylamıştır.

By |2021-07-06T14:03:26+00:00Temmuz 6th, 2021|

Özet: "Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkasına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi

Danıştay: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 12.Maddesine Göre TSK’dan İlişik Kesmeyi Gerektiren Katalog Suçların Kapsamına, Bu Suçlardan Alınan HAGB Kararlarını da Dahil Eden Kanun değişikliğinden Önce İşlenmiş Fiillerde Bu değişikliğin Uygulanamayacağına Karar Vermiştir.

By |2021-07-02T11:03:42+00:00Temmuz 2nd, 2021|

Özet: J.Uzm.Çvş. olarak görev yapan davacının, 31.12.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemine

Danıştay: Disiplin Soruşturmasını Yapan ile Ceza Tesis Eden Kişinin Aynı Olması Hukuka Aykırıdır.

By |2021-05-05T20:17:06+00:00Mayıs 5th, 2021|

Özet: sağlık raporunun bitiminde işe gelmediğinden bahisle davacıya verilen 1/30 oranında aylıktan kesme cezasının iptali

Danıştay: Disiplin Kurulunca Son Savunma Alınmadan Verilen Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Hukuka Aykırıdır.

By |2021-05-05T15:45:03+00:00Mayıs 5th, 2021|

Özet: Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin

Danıştay: Disiplin soruşturma olurunda yer almayan hususların disiplin cezasına dayanak yapılması hukuka aykırıdır.

By |2021-05-03T12:01:23+00:00Mayıs 3rd, 2021|

Özet: "Görevi başında bulunmadığından" bahisle soruşturma oluru alınarak disiplin soruşturması başlatılan davacı polis memuru  hakkında, bu fiil

Go to Top